Hjertefyll: Tanker å bøye sjelen rundt

Bonusepisode - Minnesteiner

June 25, 2021 Vennesla frikirke Season 1 Episode 11
Hjertefyll: Tanker å bøye sjelen rundt
Bonusepisode - Minnesteiner
Show Notes

Da det dukket opp en spennende gjest til Hjertefyll, måtte vi lage en bonusepisode.
Gjesten er Thomas L, som begynte å skrive ned hva Gud gjorde i livet hans allerede fra trettenårsalderen. Under studietiden, som ung voksen mann, begynte han å tvile sterkt på om det han trodde på var ekte. Da skulle hans vane med å skrive ned Guds inngripen i livet vise seg nyttig!

Forsidebilde av Sixteen Miles Out på Unsplash